Archives

Dapat BB

Dapat BB

MANG Juhai dan Mang Oding ngumpulke tetanggo di kampungnyo. Sebab, janji dari caleg jagoannyo, setiap warga yang datang akan ...
Posted by: